Standerhejsning + spisning

1. marts 2024 13:00 , af Poul Christian Andersen

Traditionen tro indleder klubben den nye rosæson med standerhejsning lørdag den 23. marts kl. 14.00. Der vil i år være besøg af repræsentant fra Trygfonde.

Efter standerhejsningen er der kaffe/the/kage, og hvis vejret ikke er i drillehumør kan det måske også blive til en lille rotur, ellers er der mulighed for at få en gang rospinning. 

Som afslutning på dagen er der Standerhejsningsspisning kl. 19.00. Menuen er en overraskelse. Pris 100,- kr. Sidste tilmelding 20/3 kl. 19. (Tilmelding på rokort eller opslag i klubben).