Langture

Langture 

Vil man opleve mere end det farvand vi ror i til dagligt, arrangerer klubben også langture af forskellig art. Det kan være ture af 1 – 9 dages varighed såvel indenlands som udenlands. Senest har nogle af klubbens medlemmer været på Weser i Tyskland.