Gæsteroere

Vil du besøge Randers Roklub fra en anden roklub?

Gæster

Andre roere/roklubber er meget velkomne til at besøge vores klub og tage på ture i vores fantastiske område, Randers Fjord og Gudenåen.

Sæsonen igennem modtager vi utallige besøg fra andre roklubber. Mange slutter også deres langture på Gudenåen her i Randers. Det er vi glade for, da langtursroere er nogle hyggelige mennesker, og vi låner meget gerne vores dejlige ro farvand ud.

Roere fra Randers besøger også tit andre roklubber på weekend- eller ferieture, så selvfølgelig står vores roklub også til rådighed for andre.

Lån af både 

Medbringer man ikke egne både, er der mulighed for at låne ved at kontakte vores gæstekontakt.

Gæstekontakten sikrer, at der ikke opstår konflikter med andre gæster, klubbens aktiviteter m.m.

Gæstekontakt: Michael Møller – SMS: 28 35 78 52 – e-mail: moller74@gmail.com

Vi stiller krav om, at der skal være en langtursstyrmand i hver båd. Vi forventer selvfølgelig at bådene behandles, som var det jeres egne. Vores egne roeres behov kommer i første række, så der kan ikke stilles krav om og til de både og det udstyr vi låner ud.

OBS: Det er ikke muligt at leje kajakker. 

Overnatning i Randers Roklub 

Der er mulighed for overnatning i klubhuset på medbragt madras.

Sovepladser: Der er ingen værelser eller køjepladser i Randers Roklub. Besøgende kan sove i træningslokalet ved båd hallen, i båd hallen eller hvor, der ellers er plads. Om dagen bedes soveposer etc. være skubbet til side, så alle kan komme til.

Køkkenfaciliteter: Ønsker I at bruge køkkenfaciliteterne, er dette også muligt. Besøgende er velkomne til at tilberede og spise mad i huset (både inde og ude).

Badefaciliteter: Vi har to omklædningsrum i Randers Roklub. Et til kvinder og et til mænd. I er velkomne til at bruge dem begge.

Vask af både: Det er muligt at få afvasket både, inden de skal pakkes på trailer og afsted fra Randers Roklub. Vi tager dog en symbolsk betaling for dette vand forbrug.

Parkering: Parkering kan ske på pladsen foran Randers Roklub. 

Bemærk: Der er i løbet af dagen megen aktivitet i Randers Roklub. Så husk, der skal være plads til alle, og forlad huset i samme stand, som den I ønsker at ankomme til. 

Priser

Pris pr. sæde pr. dag: 50,- kr. Overnatning person pr. dag: 50,- kr.

Vaske facilitet pr. båd: 10,- kr.

Betalingsmåde aftales med gæstekontakten.