Instruktion

Hvor lærer man bedst at ro - på vandet naturligvis.
Randers Roklub optager nye roere 2 gang om året.
I 2019 er opstarterne søndag den 28. april og lørdag den 24. august. Begge dage starter med
åbent hus kl. 10.00 for alle interesserede, og så fulgt op med 1. undervisningslektion over middag.
Vejen til at blive roer:
  1. Et instruktionsforløb som strækker sig over 2 weekenddage, 4 lektionsaftener og en frigivelsestur.
  2. Et efterfølgende forløb sæsonen ud som "nybegynder roer", hvor du er på faste hold og lærerklubben og øvrigt materiel at kende.
  3. Over vinteren uddannes du til korttursstyrmand, så du frit kan bruge klubbens materiel i den kommende sæson.   
Tilmelding:
Venligst tilmeld dig på mail: JANP68@hotmail.com med lidt data og forventninger.
Bådene:
Begynderinstruktion foregår i inriggerbåde, som er meget stabile turbåde.
Påklædning:
Da det godt kan være koldt i vejret under instruktionen, så kan det være en god ide at medbringe
vindtæt overtøj. Løbetøj er generelt godt til roning. Desuden er det en fordel at medbringe fodtøj med en smal hæl.
Sikkerhed:
Det kræves at alle roere, at de kan svømme 300 meter. Under instruktionen ror man med redningsvest.
Klubben stiller oppustelige veste til rådighed.
Pris: 
Et instruktionsforløb koster kr. 400. I dette er indeholdt selve instruktionen, frokost de 2 weekenddage, 1 stk. T-shirt samt kontingent halvåret ud.